ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα "Foloi trail run"

Γεώργιος Καλλιμάνης - συντονιστής αγώνα - 6931582159

Καλλιρρόη Ανδριόλα - γραμματειακή υποστήριξη - επικοινωνία - 6945415911

Ελένη Βασιλακοπούλου - δημόσιες σχέσεις - εθελοντισμός - 6947892508

email. foloitrailrun@gmail.com

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε