ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα "Foloi trail run"

Γεώργιος Καλλιμάνης - συντονιστής αγώνα - 6931582159

Καλλιρρόη Ανδριόλα - γραμματειακή υποστήριξη - επικοινωνία - 6945415911

Ελένη Βασιλακοπούλου - δημόσιες σχέσεις - εθελοντισμός - 6947892508